Giảng viên Đặng Thị Thùy Linh

Giảng viên Đặng Thị Thùy Linh
CHUYÊN MÔN

- Chủ Salon Linh Nail-Mi + 260/21 ấp Phú Long A-Phú Quới -Long Hồ -Vĩnh Long

- Có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nail

KINH NGHIỆM
 
Brands