Giảng viên Đỗ Minh Nguyệt

Giảng viên Đỗ Minh Nguyệt
CHUYÊN MÔN

- Chủ Salon Lolita Beauty & Academy + 113 quốc lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức.

- Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nail

KINH NGHIỆM
 
THÀNH TỰU CÁ NHÂN
Brands