Giảng viên Phạm Trần Thu Thảo

Collection Home 01 - 3
CHUYÊN MÔN

- Chủ tiệm PanNail - 129/3 Bà Huyện Thanh Quan, P9, Q3, TPHCM.

- Có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nail.

- Tốt nghiệp trường Nail tại Kelly Pang.

- Tốt nghiệp giảng viên FOL.

KINH NGHIỆM

- 2023 Giải 4 hạng mục Nailcare Cuộc thi Quốc tế INCA tại Việt Nam

THÀNH TỰU CÁ NHÂN
 
 
Brands